Studie 2017-13 (HSR) Facilitatoren en barrières voor het gebruik van eHealth door huisartsen

Lopende studie - Het doel van dit project is het bestuderen van barrières en facilitatoren voor het gebruik van eHealth door huisartsen in België. Het huidige Belgische eHealth landschap zal worden beschreven en de cijfers rond gebruik door huisartsen zullen worden gerapporteerd. Daarnaast zal de internationale literatuur over de facilitatoren en barrières voor huisartsen worden bestudeerd aan de hand van een systematische literatuurstudie. Tenslotte zullen via verschillende focusgroepen de ervaringen van huisartsen met eHealth in kaart worden gebracht. 

Published on: 
02-06-2020