Studie 2016-63 (Collaboratie) IMI project

Lopende studie - PREFER is een onderzoeksproject binnen het Innovative Medicines Initiative (IMI), waarbij publieke en  private partners samenwerken rond het thema van patiëntenvoorkeuren. Het doel van PREFER is om aanbevelingen te formuleren die de ontwikkeling van richtlijnen kunnen ondersteunen voor de industrie, de regulators en HTA-agentschappen over hoe en wanneer patiëntenvoorkeuren met betrekking tot de risico’s en baten van medische producten te gebruiken in hun besluitvormingsprocessen (www.imi-prefer.eu).

Het project behelst de volledige levenscyclus van medische producten, gaande van de ontdekking ervan tot terugbetaling en postmarketing opvolging.

Published on: 
25-02-2021