Sluiting van een raamovereenkomst voor de levering van diensten door een Contract Research Organization (CRO) for clinical trials VOOR REKENING VAN het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Uiterste datum voor het indienen van de offerte : 03/02/2020

Op verzoek van de Minister voor Volksgezondheid, Maggie De Block, werd in 2016 een programma voor pragmatisch en op de praktijk gericht klinisch onderzoek (KCE Trials) gelanceerd. Dit wordt via het KCE gefinancierd met publieke middelen. Aldus gefinancierde klinische proeven zouden niet alleen de kwaliteit van de zorg voor patiënten verbeteren, maar zouden ook bijdragen tot een efficiënter gebruik van het overheidsgeld.

Het programma loopt vandaag nog steeds en tot nu toe werden/worden er 14 klinische proeven gefinancierd door het KCE. De resultaten van de eerste proeven worden voor begin 2020 verwacht. Het KCE is verantwoordelijk voor de financiering van deze concrete studies, maar voert ze niet zelf uit. Deze rol van ‘Trial Sponsor’ wordt opgenomen door een contractant, ziekenhuis of onderzoeksgroep. Tegen deze achtergrond wil het KCE een beroep doen op één (of twee) ‘Contract Research Organizations (CRO) for Clinical Trials’ (organisaties voor onderzoek op contractbasis voor klinische proeven) om het centrum bij te staan in de concrete opvolging van lopende of opstartende studies (On-site Gap Analysis of the new Candidate Sponsors; Feasibility Visits of Recruiting Sites; enz.).

De te verlenen diensten worden gedetailleerd beschreven in deel B: Technische voorschriften van het Bestek. De raamovereenkomst zal gesloten worden met 2 opdrachtnemers, op voorwaarde dat er voldoende inschrijvingen zijn.

Documenten voor de aanbesteding
CONTACT
KCE Trials
+32 2 287 33 88
Published on: 
16-01-2020