Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Studie 2017-14 (HSR) Methode voor het identificeren van de reële noden van patiënten

  Lopende studie - Dit project heeft als doel om een praktisch haalbare en betrouwbare methode te ontwikkelen voor het verzamelen van informatie over de behoeften van patiënten. Terwijl iedereen het er over eens is dat de behoeften van patiënten in overweging moeten worden genomen in besluitvormingsprocessen, bestaat er geen consensus over hoe informatie over behoeften van patiënten kan en zou moeten worden verzameld.

 2. Studie 2018-15 (HSR) Verkorting van hospitalisatieduur: impact op de noden van patiënten

  Geplande studie - Voor meer informatie, kunt u contact met het programma management opnemen.

 3. Studie 2018-05 (GCP) Klinische richtlijnen rond de aanpak van melanoom

  Geplande studie - Voor meer informatie, kunt u contact met het programma management opnemen.

 4. Studie 2019-16 (HSR) Organisatie en financiering van ziekenhuizen wat betreft hun capaciteit om slachtoffers van een CBRNE incident op te vangen.

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 5. Studie 2019-02 (HTA) Telemonitoring van patiënten met geïmplanteerde hartapparatuur

  Geplande studie - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 6. Studie 2019-03 (GCP) Behandeling van hypertrofische littekens

  Geplande studie - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 7. Studie 2019-04 (HSR) Complexiteit van zorgverlening in rusthuizen: onderzoek naar de behoefte aan omkadering personeel

  Geplande studie - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 8. Studie 2019-06 (HSR) Gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 9. Studie 2019-09 (HSR) Vormen van intermediaire zorg als alternatief voor ziekenhuisopname

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 10. Studie 2019-10 (HSR) Lijst van verloskundige indicaties in de Belgische context

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 11. Studie 2019-14 (HSR) Organisatie van een nationaal ECMO programma

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 12. Studie 2019-71 (Method) Methoden voor scenario-analyse in HSR-projecten

  Geplande study - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 13. Studie 2020-50 (HSR) Evaluatie van de haalbaarheid van gedwongen licenties voor dure geneesmiddelen

  Geplande studie - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 14. Studie 2019-73 (Method) Transversale budget impact analyse: een gevalstudie voor België

  Geplande studie - Meer informatie is beschikbaar zodra het onderzoek begint.

 15. Geen bewijs voor het nut van massale prostaatkankerscreening

  Het gebruik van de PSA-test voor prostaatkankerscreening zorgt al lang voor controverse. Het health technology assessment van het KCE is nochtans duidelijk: zolang er geen bewijzen zijn dat de PSA-test meer goed (minder doden) dan kwaad (nevenwerkingen van overbehandeling zoals impotentie en incontinentie) doet, kan bevolkingsonderzoek met deze test niet verdedigd worden. Prostaatkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem bij mannen. Bij de meerderheid van mannen ouder dan 60, zijn er slapende microscopische prostaatkankercellen. Bij een minderheid van mannen is het een dodelijke ziekte.

 16. Studie 2018-71 (method) Realist Approach

  Geplande studie - Gezien de complexiteit van de vragen over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, proberen realistische methoden een aantal of alle van de volgende antwoorden te geven: wat werkt, voor wie, in welke context ( s), onder welke omstandigheden en volgens welk mechanisme (s). Dit project wil een process book uitwikkelen over realistische methoden, inclusief interventionele methoden, realistische reviews en meta-narratieve reviews of realistische evaluaties.

 17. Studie 2019-17 (HSR) Performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem (Health System Performance Assessment - HSPA)

  Geplande studie - Het KCE voert in samenwerking met Sciensano, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid regelmatig een "check-up" uit van ons gezondheidssysteem. Het onderzoekt de sterke en zwakke punten van het systeem door middel van talrijke indicatoren die verschillende dimensies en specifieke thema's behandelen. Het doel is om een volledige, transparante en verantwoordelijke visie te geven op de prestaties van ons gezondheidssysteem, en om de evolutie ervan doorheen de tijd te volgen.

 18. Studie 2020-02 (HSR) Evaluatie van projecten Protocol 3

  Geplande studie - In 2010 lanceerde het RIZIV een financieringsprogramma (Protocol 3) voor innovatieve projecten. Het is gericht op zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen met complexe zorgbehoeften, die thuis willen blijven wonen. De ‘Protocol 3’ projecten omvatten casemanagement, ergotherapie, psychologische follow-up, gezondheidsvoorlichting en nachtelijke controlebezoeken.   Het doel van de huidige evaluatiestudie is om te leren van de ervaringen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners met deze projecten.

 19. Kenniscentrum wil meer marktwerking en service voor stomapatiënten

  Een nieuw rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en Deloitte Business Advisory licht de kostprijs en marktwerking van stomamateriaal door vanuit het perspectief van de Belgische patiënt en ziekteverzekering. Meer transparantie en meer flexibele service is nodig.  Het rapport heeft betrekking op ééndelige en tweedelige combinaties van huidplaten en zakjes voor patiënten met een stoma. De meest gebruikte productcategorieën zijn onderzocht.

 20. Capsule endoscopie: Fantastische reis door het lichaam

  Wat in 1966 nog het scenario was van de legendarische Hollywood-film “Fantastic Voyage”, een camera die doorheen het menselijke lichaam reist, is sinds het begin van dit millennium een medische realiteit geworden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zopas een rapport over Capsule Endoscopie gepubliceerd in de reeks “Health Technology Assessment”. In haar rapport stelt het KCE vast dat capsule endoscopie een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van de klassieke onderzoeken bij de diagnose van bloedende letsels in de dunne darm bij patiënten die lijden aan obscuu

Paginatypes