Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Beoordeling van patiënten in de revalidatie: KCE beveelt algemeen gebruik BelRAI instrumenten aan

  De organisatie van revalidatie is heel divers:  de zorg wordt gegeven aan veel verschillende types van patiënten, in verschillende zorgomgevingen, door een heel gamma aan zorgverleners, en valt onder verschillende bevoegdheden. Een systeem waarmee de functionele, medische en psychosociale noden van elke individuele patiënt worden beoordeeld, in een gemeenschappelijke taal,  is daarom cruciaal voor de communicatie tussen de zorgverleners onderling, maar ook voor een efficiënte organisatie en financiering van de zorg.

 2. Nieuwe methode geeft een stem aan patiënt en burger bij beslissingen tot terugbetaling van geneesmiddelen

  In België, maar ook in andere landen, worden beslissingen tot terugbetaling van medische behandelingen nog steeds genomen zonder expliciet rekening te houden met de mening en voorkeur van burgers en patiënten. Het RIZIV wil hierin verandering brengen en daarom vroeg het in 2014 aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om te onderzoeken wat de bevolking het meest belangrijk vindt bij dit soort beslissingen. Het KCE stelt nu een nieuwe methode voor waarbij deze voorkeuren worden gebruikt voor het opstellen van de lijst van de ‘onbeantwoorde medische behoeften’.

 3. Studie 2017-14 (HSR) Methode voor het identificeren van de reële noden van patiënten

  Lopende studie - Dit project heeft als doel om een praktisch haalbare en betrouwbare methode te ontwikkelen voor het verzamelen van informatie over de behoeften van patiënten. Terwijl iedereen het er over eens is dat de behoeften van patiënten in overweging moeten worden genomen in besluitvormingsprocessen, bestaat er geen consensus over hoe informatie over behoeften van patiënten kan en zou moeten worden verzameld.

 4. Studie 2018-11 (HSR) Evaluatiecriteria rond wilsonbekwaamheid

  Lopende studie - Wils(on)bekwaamheid speelt steeds meer een centrale en decisieve rol in de zorg. Heel wat belangrijke keuzes in de zorg hangen immers daarvan af: is een patiënt in staat om geïnformeerde toestemming te geven, moet een wettelijke vertegenwoordiger worden aangesproken, kan de patiënt op een vrijwillige en overwogen basis om euthanasie verzoeken, enz.? Zorgverleners maken de inschatting of een patiënt al dan niet wilsbekwaam is naar best vermogen, maar moeten hierbij vooral vertrouwen op hun persoonlijk inschattingsvermogen.

 5. Geen bewijs voor het nut van massale prostaatkankerscreening

  Het gebruik van de PSA-test voor prostaatkankerscreening zorgt al lang voor controverse. Het health technology assessment van het KCE is nochtans duidelijk: zolang er geen bewijzen zijn dat de PSA-test meer goed (minder doden) dan kwaad (nevenwerkingen van overbehandeling zoals impotentie en incontinentie) doet, kan bevolkingsonderzoek met deze test niet verdedigd worden. Prostaatkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem bij mannen. Bij de meerderheid van mannen ouder dan 60, zijn er slapende microscopische prostaatkankercellen. Bij een minderheid van mannen is het een dodelijke ziekte.

 6. Kenniscentrum wil meer marktwerking en service voor stomapatiënten

  Een nieuw rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven en Deloitte Business Advisory licht de kostprijs en marktwerking van stomamateriaal door vanuit het perspectief van de Belgische patiënt en ziekteverzekering. Meer transparantie en meer flexibele service is nodig.  Het rapport heeft betrekking op ééndelige en tweedelige combinaties van huidplaten en zakjes voor patiënten met een stoma. De meest gebruikte productcategorieën zijn onderzocht.

 7. Lopende en geplande studies

 8. Studie 2018-15 (HSR) Verkorting van hospitalisatieduur: impact op de noden van patiënten

  Geplande studie - Voor meer informatie, kunt u contact met het programma management opnemen.

 9. Studie 2019-01 (HTA) Kosteneffectiviteit van een nieuw vaccin tegen zona (Shingrix®)

  Lopende studie – Het doel van deze studie is om de doeltreffendheid, veiligheid en kosteneffectiviteit van een nieuw vaccin (recombinant, met adjuvant) tegen zona te evalueren (Shingrix®).

 10. Ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe – KCE stelt een omvattend nieuw denkkader voor

  Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is dringend nodig, daarover zijn de meeste actoren in de gezondheidszorg het eens. Meer en meer ziekenhuizen gaan in het rood, en het systeem is niet langer aangepast aan de noden van een vergrijzende bevolking. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de sterktes en de zwaktes van het huidige systeem en tekende een kader uit voor de toekomst.

 11. Studie 2018-13 (HSR) Model voor het meten en opvolgen van de wachttijd voor medische raadplegingen en geplande interventies in België

  Lopende studie - Om de performantie van een gezondheidssysteem te meten, worden er meerdere dimensies beoordeeld. De wachttijd voor een patiënt om toegang tot zorg te krijgen is er één van. Tot nu toe worden deze wachttijden in België niet opgevolgd. Nochtans kunnen ongepaste wachttijden een impact hebben op de mortaliteit, morbiditeit en levenskwaliteit van patiënten, op de tevredenheid van de burgers of op de kosten voor zowel het gezondheidssysteem als voor de patiënten. Met dit project willen we een systeem ontwikkelen om de wachttijden in de Belgische ziekenhuizen te monitoren. 

 12. Studie 2016-63 (Collaboratie) IMI project

  Lopende studie - PREFER is een onderzoeksproject binnen het Innovative Medicines Initiative (IMI), waarbij publieke en  private partners samenwerken rond het thema van patiëntenvoorkeuren.

 13. Studie 2019-04 (HSR) Woonzorgcentra: een survey ter ondersteuning van het beleid omtrent personeelsomkadering

  Lopende studie - Het KCE publiceerde in 2019 een studie over personeelsnormen in de acute ziekenhuizen. Als onderdeel van deze studie werd een survey afgenomen bij verpleegkundigen over de volgende aspecten: werkomgeving, personeelsomkadering, welzijn & jobtevredenheid en zorgaspecten (bv. missed care). Deze survey was zeer informatief voor het beleid.  In deze studie zal een gelijkaardige survey, aangepast aan de context van de woonzorgcentra, worden afgenomen bij zorgkundigen en verpleegkundigen werkzaam in woonzorgcentra. Het KCE werkt hiervoor samen met de onderzoeksequipe van Prof.

 14. Studie 2019-06 (HSR) Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap

  Lopende studie - Hebben mensen met een verstandelijke handicap dezelfde toegang tot gezondheidszorg als de algemene bevolking? Op welke belemmeringen stuiten zij en wat zijn de factoren die de toegang zouden kunnen verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden, zullen wij de literatuur bestuderen, stakeholders bevragen (kwalitatieve gegevens: nominale groepen, interviews...) en kwantitatieve gegevens analyseren.

 15. Studie 2019-10 (HSR) Hulpmiddelen bij de doorverwijzing tussen vroedvrouwen en gynaecologen tijdens de prenatale opvolging door vroedvrouwen

  Lopende studie - In 2019 werd in KCE-rapport 326 een algemene en geïntegreerde prenatale zorgorganisatie voorgesteld, met een harmonieuze transitie tussen professionals en tussen de eerstelijns- en gespecialiseerde zorg. In de huidige studie wilt het KCE tools ontwikkelen voor een veilige doorverwijzing tussen vroedvrouwen en gynaecologen, tijdens de prenatale opvolging door vroedvrouwen. Onze methodologie bestaat uit een literatuuronderzoek en een analyse van goede praktijken op nationaal en internationaal niveau.

 16. Studie 2019-20 (HTA) Kosteneffectiviteit van meerlagig schuimverband met een siliconen kleeflaag bij het voorkomen van doorligwonden

  Lopende studie - Een door de overheid gefinancierde, gerandomiseerde klinische studie (RCT) werd opgezet om na te gaan of de toevoeging van meerlagig schuimverband met een siliconen kleeflaag aan conventionele preventiemaatregelen de incidentie van doorligwonden bij risicopatiënten in het ziekenhuis vermindert, in vergelijking met alleen preventiemaatregelen. Deze verbanden worden aangebracht op het heiligbeen, de hielen en de grotere trochanter.

 17. Eierstokkanker: diagnose, behandeling en follow-up

  KCE Reports 268A (2016) Eierstokkanker wordt jaarlijks bij bijna 900 vrouwen in België vastgesteld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met een groep van clinici en het College voor Oncologie een klinische richtlijn voor de diagnose, behandeling en follow-up van eierstokkanker op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen. In een volgende fase zullen kwaliteitsindicatoren voor alle aspecten van de behandeling worden ontwikkeld, en zullen de zorgverleners feedback ontvangen over hun resultaten.

 18. Studie 2017-12 (HSR) Het waarderen van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven: ontwikkelingen van een EQ-5D-5L waardenset voor België

  Lopende studie Samenvatting: De EQ-5D is een generiek instrument voor het meten van de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van patiënten. Het laat toe op een eenvoudige manier de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van personen te beschrijven en te waarderen. Het instrument wordt frequent gebruikt in klinische studies en de EQ-5D waarden worden vaak gebruikt voor de berekening van QALY’s (voor kwaliteit-van-leven-gecorrigeerde levensjaren), een uitkomstenmaat die frequent gebruikt wordt in gezondheidseconomische evaluaties.

 19. Geplande studies

 20. Studie 2018-08 (HSR) Kwaliteit van de zorg in borstklinieken en in andere ziekenhuizen

  Lopende studie - Borstkanker is momenteel de meest voorkomende vorm van kanker en de meest frequente oorzaak van sterfgevallen door kanker bij vrouwen in België. Volgens de resoluties van het Europees Parlement van 2004 en 2006 wordt van de Europese lidstaten verwacht dat alle patiënten met borstkanker toegang hebben tot gecertificeerde multidisciplinaire borstcentra.  Sinds 2008 heeft België erkende borstklinieken. In december 2013 heeft een nieuw Koninklijk Besluit de 'coördinerende borstklinieken' ingevoerd, die zich onderscheiden van de 'satelliet borstklinieken'.

Paginatypes