Zoekresultaten

Zoeken

Paginatypes

 1. Werkprogramma

 2. Eierstokkanker: diagnose, behandeling en follow-up

  Eierstokkanker wordt jaarlijks bij bijna 900 vrouwen in België vastgesteld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met een groep van clinici en het College voor Oncologie een klinische richtlijn voor de diagnose, behandeling en follow-up van eierstokkanker op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen. In een volgende fase zullen kwaliteitsindicatoren voor alle aspecten van de behandeling worden ontwikkeld, en zullen de zorgverleners feedback ontvangen over hun resultaten.

 3. Een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van cervixkanker

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een nieuwe kankerrichtlijn, deze keer  voor de diagnose, behandeling en opvolging van baarmoederhalskanker. Deze richtlijn is gebaseerd op een systematisch nazicht van de wetenschappelijke literatuur en hierdoor een Belgische primeur. De richtlijn heeft ook aandacht voor de kinderwens en het seksueel functioneren van de getroffen vrouwen. In 2008 werd er nog bij meer dan 600 vrouwen cervixkanker vastgesteld, en bijna 200 vrouwen overleden eraan.

 4. Borstkanker bij vrouwen: diagnose, behandeling en follow-up

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft, samen met het College voor Oncologie, zijn richtlijn voor de behandeling van borstkanker aan de laatste wetenschappelijke bevindingen aangepast. Bij minimale uitzaaiingen biedt een okselklieruitruiming meestal meer na- dan voordelen.

 5. Kanker van de mondholte: diagnose, behandeling en follow-up

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een klinische richtlijn over de behandeling van kankers van de mondholte. Mondholtekankers (kankers aan bvb lip, tong en mondbodem) worden jaarlijks bij ongeveer 750 nieuwe patiënten vastgesteld. Omdat het zeldzame en complexe kankers zijn moeten ze worden behandeld door een multidisciplinair team van ervaren zorgverleners in een gespecialiseerd ziekenhuis.

 6. Kwaliteitsindicatoren in oncologie: borstkanker

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een lijst van indicatoren om de zorgkwaliteit van borst- en teelbalkanker te meten. Hoewel er nog nood is aan meer diepgaande analyses, kan toch al worden vastgesteld dat de zorgkwaliteit bij deze kankers verbetert. Zo is de overleving op 5 jaar licht gestegen. Toch is er nog ruimte voor verbetering op gebied van diagnose, behandeling en opvolging. De zorg is ook nog teveel versnipperd. Het KCE pleit voor centralisatie in ziekenhuizen met voldoende ervaring met de behandeling van de aandoening.

 7. Kwaliteit van rectale kankerzorg, fase 1: Een praktijkrichtlijn voor rectale kanker

  Onder begeleiding van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde een grote multidisciplinaire groep van darmkankerspecialisten (PROCARE) een nationale richtlijn voor de aanpak van rectumkanker op. In een volgende fase zal de groep kwaliteitscriteria ontwikkelen om de kwaliteit van de zorg  voor  rectumkankerpatiënten op te volgen en waar nodig te verbeteren. Een primeur voor België.

 8. HTA Positronen Emissie Tomografie in België

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zopas een rapport over Positron Emission Tomography (PET) gepubliceerd in de reeks 'Health Technology Assessments'. PET is een technologie voor medische beeldvorming die vooral wordt toegepast bij bepaalde vormen van kanker. 2nd editie (juin 2006, 1st edition : octobre 2005)

 9. Nationale Richtlijnen van het College voor oncologie: A. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker

  Voortaan kunnen patiënten, zorgverstrekkers en het brede publiek de eerste nationale richtlijnen voor diagnose en behandeling van kanker raadplegen op het web. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen het College voor Oncologie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Kenniscentrum (KCE). A.. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker* (*) This guideline is scheduled for update in January 2009.

 10. Update van de praktijkrichtlijn voor slokdarm- en maagkanker

  Vier jaar na het ontwikkelen van de eerste praktijkrichtlijn voor de aanpak van slokdarm- en maagkanker ontwikkelden het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het College voor Oncologie een update. Er is nu meer bewijs dat gecombineerde chemo- en radiotherapie (slokdarmkanker) en chemotherapie (maagkanker) nuttig zijn voordat een operatie wordt uitgevoerd. De diagnose en behandeling gebeuren ook best door zorgverleners met voldoende ervaring, die in elk stadium van het behandeltraject multidisciplinair overleg plegen.

 11. Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van pancreaskanker

  Het College voor Oncologie, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de FOD Volksgezondheid ontwikkelen sinds een aantal jaren samen nationale praktijkrichtlijnen voor de behandeling van kanker. Na darm-, borst-, slokdarm- en maagkanker is het nu de beurt aan pancreaskanker. Omdat de overlevingskansen bij deze kanker klein zijn wordt er veel aandacht geschonken aan palliatieve behandeling, met specifieke aanbevelingen voor pijnbestrijding en voeding.

 12. Studie 2017-14 (HSR) Methode voor het identificeren van de reële noden van patiënten

  Lopende studie

 13. Wetenschappelijke ondersteuning van het College voor Oncologie: een nationale praktijkrichtlijn voor de aanpak van slokdarm- en maagkanker

  Het College voor Oncologie, de FOD Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg KCE) stelden opnieuw samen een nationale richtlijn op, ditmaal voor de behandeling van slokdarm- en maagkanker.

 14. Kanker van de orofarynx, hypofarynx en larynx: diagnose, behandeling en opvolging

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het College voor Oncologie een klinische richtlijn over de behandeling van keel- en strottenhoofdkanker (farynx en larynx). Dit soort kankers wordt jaarlijks bij 850 tot 900 personen vastgesteld. Omdat ze zeldzaam en complex zijn, moeten ze worden behandeld door een multidisciplinair team van ervaren zorgverleners in een gespecialiseerd ziekenhuis. Goede zorg is immers veel meer dan het behandelen van de kanker alleen: ook aan de levenskwaliteit “na” de kanker moet worden gedacht.

 15. De moleculaire profileringstesten en hun bijdrage aan de beslissing tot behandeling met adjuvante chemotherapie bij borstkanker – een Rapid Assessment

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit over het moleculair testen van de borstkankercellen zelf. Op basis van deze testen kan men de moleculaire eigenschappen opsporen die typisch zijn voorde kanker, een prognose stellen en kan een bijna « gepersonaliseerde » behandelstrategie worden bepaald.  Meer Lezen...

 16. Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van longkanker

  Longkanker komt vaak voor en wordt meestal veroorzaakt door roken. De kanker heeft geen goede prognose, vooral als hij pas in een gevorderd stadium wordt ontdekt. In België vormt longkanker de eerste oorzaak van kankersterfte bij mannen, en de tweede bij vrouwen. Ondanks deze sombere resultaten is er toch nog vooruitgang mogelijk, door de zorgkwaliteit te verbeteren.Binnen het kader van een programma voor de verbetering van kankerzorg publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een reeks van 23 kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en de behandeling van longkanker.

 17. KCE Trials Programme

  Information session for candidate sponsors Date and time: May 20th, 2016 13:30 – 16:30 Location: KCE, 55  Boulevard du Jardin Botanique, 1000 Brussels, 9th floor, -big meeting room Target audience: candidate sponsors for multicentre publicly funded trials Agenda and slides 13:30 – 13:45 Welcome and introduction, KCE Management 13:45 – 14:00 KCE Trials Programme, Dr Frank Hulstaert KCE 14:00 – 15:00 Expression of Interest, Dr Leen Verleye KCE Research Costs , Dr Frank Hulstaert Draft research agreement template, Quinz  15:00 – 15:15 Capacity measurement: G

 18. Kwaliteit van rectale kankerzorg - fase 3: statistische methoden om centra te benchmarken met een set van kwaliteitsindicatoren

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zocht samen met UGent de beste manier om de zorgkwaliteit voor rectumkanker in kaart te brengen. De artsen van de PROCARE groep stelden de anonieme gegevens ter beschikking van 3300 patiënten uit 79 Belgische ziekenhuizen. Bij de beoordeling werd o.m. rekening gehouden met het feit dat niet alle kankers in een even ver gevorderd stadium zijn, want alleen al hierdoor kunnen de resultaten verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis.

 19. Kwaliteitsindicatoren in oncologie: voorwaarden voor het opzetten van een kwaliteitssysteem

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na wat er nodig is om een Belgisch kwaliteitssysteem voor kankerzorg in de steigers te zetten. De uiteindelijke bedoeling is om hiermee de kwaliteit van de kankerzorg meetbaar te verbeteren. De belangrijkste elementen voor een dergelijk systeem blijken aanwezig te zijn in België, maar er is behoefte aan meer samenhang en sturing. Verder bouwend op dit rapport kan er nu een concreet scenario worden uitgewerkt, waarin de rol van alle betrokkenen moet worden bepaald.

 20. Pacemakertherapie voor bradycardie in België

  Na Duitsland heeft België het hoogste aantal pacemaker implantaties in West-Europa: 11 per 10.000 inwoners. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kon voor de grote verschillen met de andere West-Europese landen geen demografische of medische verklaring geven. Voor veel van de indicaties en symptomen waarvoor pacemakers vandaag worden aanbevolen, is het nut niet aangetoond door goede wetenschappelijke studies. Daarnaast ontbreken in België de gegevens om het gebruik van pacemakers kritisch te beoordelen.

Paginatypes