Risico-batenmodel voor TTS-gebeurtenissen toegepast op het vaccin van Johnson & Johnson.

(Op vraag van de Taskforce Vaccination – Eind Mei 2021)

Samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Taskforce Vaccinatie heeft het KCE een snelle aanpassing gedaan van het European Medicines Agency (EMA) risico-batenmodel voor trombocytopeniesyndroom (TTS) na vaccinatie voor Vaxzevria™ aan het vaccin van Johnson & Johnson. We hergebruikten de EU-schattingen voor ziekenhuisopname, ICU en overlijden, zoals verstrekt door het EMA, voor het berekenen van de mogelijke voordelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Deze mogelijke voordelen werden vervolgens vergeleken met het mogelijke risico op trombocytopeniesyndroom (TTS) na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson.

Download het document : Risk benefit in context for TTS events applied to the Johnson & Johnson vaccine

Het document is ook beschikbaar op de website van de Taskforce Vaccinatie.
 

Contact
Karin Rondia (FR)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG
Published on: 
04-06-2021