Vaccinatie tegen seizoensinfluenza: prioritaire doelgroepen - Deel I

KCE Reports 162A (2011)

Seizoensgriep komt meestal elke winter voor, en verschilt van de zogenaamde grieppandemieën, zoals de H1N1 griep in 2009, die meer sporadisch zijn. Slechts 20% van de chronisch zieken jonger dan 65 jaar wordt vandaag gevaccineerd tegen seizoensgriep. De meest efficiënte manier om het aantal ziekenhuisopnames door deze soort griep te verminderen is het meer vaccineren van deze bevolkingsgroep. Mensen van 75 jaar en ouder worden in ons land wél goed gevaccineerd (meer dan 70 %). Dit wordt het beste behouden of indien mogelijk zelfs nog verhoogd, maar het is niet duidelijk of dit het aantal sterfgevallen bij deze mensen zal verminderen, o.a. omdat hun huidige vaccinatieniveau al zeer hoog is. Dit stelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vast in zijn meest recente studie.

 

Gepubliceerd op: 
14-07-2011