Vaccinatie tegen seizoensinfluenza: prioritair de kinderen of andere doelgroepen? - Deel II

Vaccinatie tegen seizoensinfluenza: prioritair de kinderen of andere doelgroepen? - Deel II

KCE Reports 204A (2013)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welke aanpak bij griepvaccinatie de hoogste gezondheidswinst  per gespendeerde euro zou opleveren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bestudeerden hiervoor meer dan 5600 mogelijke vaccinatiescenario’s. Een algemene kindervaccinatie zou even kosten-effectief zijn als andere recent ingevoerde kindervaccinaties,  op voorwaarde dat de kosten van griepvaccinatie met minstens een kwart dalen. Dit kan door de vaccinatie via de Centra voor Leerlingenbegeleiding of Kind en Gezin te organiseren, en door een prijsdaling van het vaccin. Een toename van de vaccinatiegraad van de  volwassenen ouder dan 50 jaar zou het aantal hospitalisaties en overlijdens door griep aanzienlijk verminderen, maar omdat het om een grote groep gaat, zouden de kosten aanzienlijk zijn. Meer lezen...

 

Gepubliceerd op: 
12-07-2013