Terugbetaling van Radioisotopen in België

KCE Reports 79A (2008)

Voor radio-isotopen voor medisch gebruik betaalt de Belgische ziekteverzekering soms meer dan het dubbele in vergelijking met onze buurlanden, terwijl deze radio-isotopen vaak in België worden geproduceerd. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt daarom een aanpassing van hun manier van financieren aan.

Gepubliceerd op: 
17-04-2008