Studie naar de mogelijke kosten van een eventuele wijziging van de rechtsregels inzake medische aansprakelijkheid (fase III) - precisering van de kostenraming.

KCE Reports 35A (2006)

Het KCE kreeg de opdracht de kostprijs van een foutloos medisch aansprakelijkheidssysteem te simuleren. Er werd vastgesteld dat men vijf keer meer slachtoffers zou kunnen vergoeden tegen een nauwelijks hogere of zelfs lagere kostprijs.

Gepubliceerd op: 
26-06-2006