Richtlijnen voor farmaco-economische evaluaties in België

KCE Reports 78A (2008)

Het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het RIZIV ontwikkelden richtlijnen waaraan de aanvragen tot terugbetaling van geneesmiddelen moeten voldoen. De Belgische farmaceutische industrie werkte mee aan het initiatief. Het moet zorgen voor meer transparantie en consistentie van de farmaco-economische analyses bij de ingediende terugbetalingsaanvragen.

Gepubliceerd op: 
10-04-2008