Logo of the Belgian government
 
R190

Position paper: organisatie van zorg voor chronisch zieken in België

KCE Reports 190A

Meer dan een kwart van de Belgische bevolking zegt aan een chronische aandoening te lijden, en door de vergrijzing neemt dit aantal steeds toe. In 2008 werd het nationaal programma “Prioriteit aan de chronisch zieken” gelanceerd, dat sterk de nadruk legde op goede informatie en op de toegankelijkheid van de zorg. In een volgende stap vroeg de minister van Volksgezondheid het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV een toekomstvisie voor de chronische zorg te ontwikkelen. Het KCE bestudeerde de internationale, wetenschappelijke literatuur, en keek naar het werk dat in binnen-en buitenland reeds rond chronische zorg gebeurde. Het betrok ook uitgebreid de mensen van het terrein, het beleid en de koepels van patiëntenverenigingen bij het onderzoek. Het resultaat: een ‘Position paper’ die meer dan 50 concrete acties voorstelt om de organisatie van de chronische zorg fundamenteel te hervormen.

Reference KCE Reports 190A
Type Health Services Research (HSR)
Auteurs Paulus Dominique, Van den Heede Koen, Mertens Raf
Taal Het rapport is beschikbaar in het Engels met een Nederlandse samenvatting. De position paper is beschikbaar in het Nederlands. Het supplement is beschikbaar in het Engels.
Keywords Chronic Disease; Health Care Reform; Organization and administration; Primary Health Care
published on 10-12-2012