Ondersteunende therapie bij kanker - Deel 3: Behandeling van pijn: meest voorkomende praktijken

Ondersteunende therapie bij kanker - Deel 3: Behandeling van pijn: meest voorkomende praktijken

KCE Reports 211A (2013)

Meer dan de helft van de kankerpatiënten lijdt pijn, maar deze wordt vaak onvoldoende behandeld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht 9 soorten pijnbehandeling, gaande van paracetamol, via opiumderivaten, tot nog zwaardere behandelingen zoals bestraling. Het pleit voor een trapsgewijze benadering met regelmatige opvolging, waarbij de patiënt volledig geïnformeerd en actief betrokken wordt.

Gepubliceerd op: 
18-11-2013