Nationale Richtlijnen van het College voor oncologie: A. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker

KCE Reports 29A (2006)

Voortaan kunnen patiënten, zorgverstrekkers en het brede publiek de eerste nationale richtlijnen voor diagnose en behandeling van kanker raadplegen op het web. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen het College voor Oncologie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Kenniscentrum (KCE).

A.. Algemeen kader oncologish kwaliteitshandboek
B. Wetenschappelijke basis voor klinische paden voor diagnose en behandeling colorectale kanker en testiskanker*
(*)

This guideline is scheduled for update in January 2009. Parts of it are out-of-date and cannot be considered current best practice anymore. Please contact Joan Vlayen (joan.vlayen@kce.fgov.be) for more information.

Gepubliceerd op: 
18-04-2006