Multi-criteria beslissingsanalyse voor de beoordeling van medische behoeften: pilootstudie

R272

KCE Reports 272A (2016)

In België, maar ook in andere landen, worden beslissingen tot terugbetaling van medische behandelingen nog steeds genomen zonder expliciet rekening te houden met de mening en voorkeur van burgers en patiënten. Het RIZIV wil hierin verandering brengen en daarom vroeg het in 2014 aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om te onderzoeken wat de bevolking het meest belangrijk vindt bij dit soort beslissingen.
Het KCE stelt nu een nieuwe methode voor waarbij deze voorkeuren worden gebruikt voor het opstellen van de lijst van de ‘onbeantwoorde medische behoeften’. De KCE-methode houdt hierbij expliciet rekening met de voorkeuren van de burger en de werkelijke noden van de patiënt, terwijl de lijst nu vooral is gebaseerd op wat in de pijplijn van de industrie zit.
Met dit eerste initiatief, dat hopelijk wordt uitgebreid naar alle terugbetalingsbeslissingen, is België wereldwijd bij de koplopers voor meer inbreng van patiënt en burger in het gezondheidszorgbeleid. Deze oefening in participatie wordt daarom met veel belangstelling door andere landen gevolgd. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
28-06-2016