Longfunctie testen bij volwassenen

KCE Reports 60A (2007)

De laatste 10 jaar is het gebruik van longfunctietesten globaal met één vijfde gestegen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) verzamelde op vraag van het RIZIV alle wetenschappelijke bewijzen over het nut van deze testen en zat hierover rond de tafel met longspecialisten en huisartsen. Het resultaat is een lijst met aanbevelingen voor het gebruik van deze testen in de meest courante situaties. Het KCE raadt ook aan om het terugbetalingssysteem te verbeteren.

Gepubliceerd op: 
12-07-2007