Leukoreductie. Een mogelijke maatregel in het kader van een nationaal beleid voor bloedtransfusieveiligheid.

KCE Reports 4A (2004)

Bloed bestaat uit rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Witte bloedcellen bieden bij bloedtransfusie weinig voordelen, wel nadelen. Leukodepletie, leukoreductie of deleucocytering zijn synoniemen voor een techniek waarbij het bloed gefilterd wordt met filters die 99,99% van die witte bloedcellen verwijderen. Transfusiebloed zonder witte bloedcellen is beter, maar 37% duurder dan ongefilterd bloed. Deze kosten zijn te verantwoorden voor die patiënten die een hoger risico lopen op ongewenste bloedtransfusie-reacties. Bij die patiënten die weinig risico lopen, is de meerkost van de verwijdering van de witte bloedcellen uit het transfusiebloed moeilijker te verantwoorden. Daarom voerde het Belgische Rode Kruis een selectief beleid: gefilterd bloed werd voorbehouden voor hoogrisico groepen.

Gepubliceerd op: 
22-10-2004