Laboratoriumtesten in de huisartsgeneeskunde

KCE Reports 59A (2007)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met UGent het aanvraaggedrag voor bloedonderzoek van Belgische huisartsen in een prospectieve studie. Het blijkt dat er ruimte is voor verbetering, want ze worden niet optimaal gebruikt. Meer dan één derde van de labotesten is niet nodig. Meerdere frequent aangevraagde traditionele testen zijn zelden of nooit zinvol.  Sommige andere wel aanbevolen testen worden onvoldoende aangevraagd. Het KCE pleit voor een betere opleiding en voorlichting van artsen.

Gepubliceerd op: 
11-07-2007