Kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen windpokken bij kinderen en tegen zona bij ouderen in België

KCE Reports 151A (2010)

Een vaccinatieprogramma van kinderen tegen windpokken, en van ouderen tegen zona, wat zouden de kosten en baten hiervan zijn? Deze vraag onderzocht het Centrum voor Gezondheidseconomie en Modellering van Infectieziekten (Universiteit Antwerpen) in opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Een vaccinatieprogramma tegen windpokken kan best pas opgestart worden als men zeker is dat daardoor het aantal gevallen van zona niet tegelijkertijd te sterk toeneemt. Daarvoor moeten de resultaten in een aantal landen, die reeds met vaccinatie zijn gestart, worden afgewacht. Voor vaccinatie tegen zona van zestig plussers zijn er te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar om de baten eenduidig in te schatten.

Gepubliceerd op: 
19-01-2011