Kosten-effectiviteitsanalyse van rotavirus vaccinatie van zuigelingen in België

KCE Reports 54A (2007)

In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) een kosten-effectiviteits analyse uit van een algemene vaccinatie tegen het rotavirus. Ook de studiedienst van de Christelijke Mutualiteit, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en de KU Leuven werkten mee aan het onderzoek. Het rapport concludeert dat de gezondheidswinst bij een algemene vaccinatie eerder beperkt is ten opzichte van een niet onbelangrijke kost voor de gemeenschap. Maar die kost is dan wel weer lager ten opzichte van de huidige situatie waarbij deze vaccins terugbetaald worden op voorschrift en op grote schaal toegediend worden.

Gepubliceerd op: 
27-06-2007