Hoe zelfvoorziening in stabiele plasmaderivaten voor België verzekeren?

KCE Reports 120A (2009)

Plasmaderivaten vormen voor de behandeling van sommige ernstige aandoeningen de enige mogelijke remedie. Ze worden gemaakt door fractionering van menselijk bloedplasma. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na in welke mate België zelf kan voorzien in zijn plasmaderivaten. Momenteel leveren de Belgische donors 60% van de in België gebruikte derivaten, de rest wordt in het buitenland aangekocht. Op korte termijn lijken er zich geen problemen te stellen, maar het huidig systeem van subsidiëring van het Rode Kruis en de Centrale Afdeling voor Fractionering (CAF) biedt weinig waterdichte garanties tegen een plotse stijging van de internationale vraag naar derivaten. Het KCE pleit voor een risicoanalyse en voor meer transparantie over het gebruik van de subsidies en het volume aan plasma en derivaten dat bij het CAF passeert.

Gepubliceerd op: 
24-11-2009