Het preoperatief onderzoek.

KCE Reports 5A (2004)

Bij een heelkundige ingreep wordt het lichaam van een patiënt geopend. Dat is geen klein ding, ook niet in de 21ste eeuw. Door de enorme medische vooruitgang gebeurt dat in uiterst veilige condities, maar een zeker risico is nooit uit te sluiten. Natuurlijk willen chirurg en anesthesist dat risico op voorhand zo goed mogelijk in kaart brengen. Dezelfde vooruitgang in de geneeskunde deed het idee ontstaan dat het routinematig in stelling brengen bij iedere patiënt van een batterij testen (cardiogram, radiografieën, urineonderzoek, laboratoriumtesten) wel beter zou zijn om te schatten welke patiënt welk risico loop

Routinematig gebruik van beta-blokkers in de peri-operatieve fase niet meer aanbevolen

In de KCE richtlijn Preoperatief Onderzoek (KCE Reports 5-2004) kwam het gebruik van beta-blokkers in de perioperatieve fase prominent aan bod (zie p 10). 

Vandaag (februari 2014) blijkt de aanbeveling grotendeels te berusten op frauduleus onderzoek. Het KCE trekt daarom nu het advies om perioperatief beta-blokkers toe te dienen sterk in twijfel.

Voor meer informatie: http://www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-13/Pages/joint-statement-perioperative-guidelines.aspx

 

Gepubliceerd op: 
23-10-2004