Health Technology Assessment. Colorectale Kankerscreening: wetenschappelijke stand van zaken en budgetimpact voor België.

KCE Reports 45A (2006)

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) heeft onderzocht of het nuttig zou zijn een algemene screening voor colorectale kanker in te voeren voor mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van 50 jaar. Voor een screeningprogramma waarbij bloed in de stoelgang wordt opgespoord zijn er voldoende bewijzen dat dit de sterfte door colorectale kanker met ongeveer 15% kan verminderen. Omdat het ondermeer nog onduidelijk is in welke mate de Belgen bereid zijn aan een dergelijk programma deel te nemen wordt voorgesteld proefprojecten uit te voeren.

Gepubliceerd op: 
20-12-2006