Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg: mogelijkheden en beperkingen

KCE Reports 86A (2008)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht in samenwerking met de UCL en UGent de mogelijkheid tot functiedifferentiatie in de verpleegkunde in de Belgische ziekenhuizen. De studie toont aan dat er zeker nog ruimte voor is door de inschakeling van logistieke medewerkers, zorgkundigen, maar evengoed van universitaire verpleegkundigen in de meer complexe zorg. Op die manier wordt het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker gemaakt en wordt de efficiëntie van de zorg verbeterd. Verpleegkundigen moeten wel opgeleid worden om taken te delegeren, teams te coördineren en de nodige omkadering te voorzien.

Gepubliceerd op: 
15-09-2008