Feedback : onderzoek naar de impact en barrières bij implementatie – Onderzoeksrapport : deel II

KCE Reports 32A (2006)

Belgische artsen ontvangen sinds enkele jaren een document met cijfers en uitleg over hun voorschrijfgedrag. Deze originele benaderingswijze die “feedback” heet, is opgezet door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het RIZIV. De feedbacks hebben als doel de kwaliteit van het voorschrijfgedrag te verbeteren en dit op basis van de meest recente aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. De eerste soort geneesmiddelen betrof de antibiotica, wegens het hoge antibiotica verbruik in België en het verband met stijgende bacteriële resistentie. Andere onderwerpen volgden, zoals over antihypertensiva en pre-operatieve onderzoeken.

2 nd print (18/05/2006)

Gepubliceerd op: 
18-05-2006