Evaluatie van forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst.

KCE Reports 19A (2005)

Sinds 2003 mogen ziekenhuizen patiënten een persoonlijke bijdrage van 12,50€ aanrekenen voor het gebruik van de spoedgevallendienst. De bedoeling hiervan is de patiënt te 'responsabiliseren'. Sinds kort is de inning van een forfait ten bedrage van 9,50€ (of 4,75€ voor patiënten met een voorkeursregeling) verplicht. Zijn deze maatregelen een stap in de juiste richting om het oneigenlijke gebruik van spoedgevallen bij te sturMeren?

Gepubliceerd op: 
22-07-2005