Endobronchiale kleppen bij de behandeling van ernstig longemfyseem: een “rapid” Health Technology Assessment

KCE Reports 114A (2009)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek een nieuwe techniek voor de behandeling van longemfyseem, waarbij klepjes via de luchtwegen worden ingeplant. Zowel de werkzaamheid als de veiligheid laten te wensen over. Het KCE beveelt daarom de terugbetaling niet aan.

Gepubliceerd op: 
16-07-2009