Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van supplementen

KCE Reports 50A (2006)

Eén van de pijlers van onze gezondheidszorg is de toegankelijkheid voor iedereen. In België betaalt de patiënt zelf remgelden en supplementen. Die supplementen nemen de laatste jaren toe. Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) stelde vast dat naast de kamerkeuze vooral de duur en de frequentie van ziekenhuisopnames grote verschillen in supplementen veroorzaken. Vooral voor chronisch zieken kunnen die supplementen een zware financiële last betekenen. Daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen de regio’s en de ziekenhuizen onderling.

Gepubliceerd op: 
19-01-2007