Continuïteit van de medicamenteuze behandeling tussen ziekenhuis en thuis

KCE Reports 131A (2010)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met apothekers en artsen van de UCL en de K.U.Leuven het effect van ziekenhuisopname –en ontslag op de continuïteit van de behandeling met geneesmiddelen. Het blijkt dat de overgang van thuis naar ziekenhuis of omgekeerd, vaak zorgt voor problemen zoals onderbrekingen van de behandeling, overdoseringen, ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, enz. Men schat dat ongeveer één op vier gehospitaliseerde patiënten hiermee wordt geconfronteerd, vooral wanneer ze terug thuis komen.

Gepubliceerd op: 
12-07-2010