Clusteren van pathologiegroepen volgens gelijkenissen tussen ziekenhuisverblijven

R270

 

KCE Reports 270A (2016)

In het vooruitzicht van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een eerste verkennende studie over het clusteren van ziekenhuisverblijven. Voor de laagvariabele cluster werd ook een variabiliteitsanalyse uitgevoerd, om de pathologiegroepen te identificeren die in aanmerking komen voor een prospectieve forfaitaire vergoeding. Meer Lezen...

Gepubliceerd op: 
22-06-2016