Antivirale middelen bij seizoensgriep en grieppandemie. Literatuurstudie en ontwikkeling van praktijkrichtlijnen

KCE Reports 49A (2006)

Naast het griepvaccin zijn ook antivirale geneesmiddelen tegen het griepvirus ontwikkeld. Door het dodelijke vogelgriepvirus en de angst voor een pandemie kwamen die laatste volop in de belangstelling. In samenwerking met Domus Medica (Vlaamse Vereniging van Huisartsen) en de universiteit en UZ Gent onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bij wie en wanneer deze middelen best worden gebruikt. Bij seizoensgriep is een veralgemeend gebruik niet aan te bevelen. Het mogelijke nut van deze middelen bij een pandemie is niet gekend.

Gepubliceerd op: 
18-01-2007