Algemeen kader voor een multidisciplinair kwaliteitshandboek voor cardiale netwerken