Project voor de kwaliteitsverbetering van rectumkankerbehandeling: een Belgische primeur

  • 3 juli 2008

Onder begeleiding van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een multidisciplinaire groep van darmkankerspecialisten (PROCARE) kwaliteitscriteria om de zorg voor rectumkankerpatiënten op te volgen en indien nodig, te verbeteren. Het is een pilootproject voor België en misschien de aanzet tot een gelijkaardige aanpak voor andere soorten kanker.

Het rectum of de endeldarm is het laatste deel van de dikke darm, gelegen net voor de aars. Jaarlijks wordt er in België bij ongeveer 1900 mensen rectumkanker vastgesteld en sterven er naar schatting 450 patiënten aan de ziekte. Deze vorm van kanker vraagt een zeer specifieke aanpak, vooral dan chirurgisch.

Zowel in België als in andere landen bestaan er grote verschillen tussen de ziekenhuizen m.b.t. de behandeling van rectumkanker en de daaruit volgende resultaten. Een aantal vooraanstaande Belgische kankerspecialisten stelde jaren geleden vast dat er grote nood aan standaardisatie en kwaliteitsbewaking was. Daarom werd PROCARE (PROject on CAncer of the REctum) opgericht, een multidisciplinaire werkgroep met alle specialisaties die betrokken zijn bij de behandeling van rectale kanker.

Eind 2007 ontwikkelde de werkgroep een nationale richtlijn met aanbevelingen voor de diagnose, behandeling en opvolging van rectumkanker. In een volgende stap bepaalde de werkgroep 40 indicatoren waarmee de kwaliteit van rectumkankerbehandeling kan worden gemeten. Het aantal overlevende patiënten na 5 jaar of de sterfte na chirurgie zijn maar enkele voorbeelden van dergelijke indicatoren.

Om aan kwaliteitsbewaking te kunnen doen moeten er natuurlijk de nodige betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Het Kankerregister speelt een centrale rol in de registratie van dergelijke gegevens. Ze vormen de basis om de indicatoren te meten en interpreteren, en uiteindelijk feedback te geven aan de ziekenhuizen. Op basis van die feedback kan de behandeling van rectumkanker gericht verbeterd worden, wat uiteraard in het belang van de patiënt is. De meeste Belgische ziekenhuizen zijn zeer gemotiveerd om mee te werken: ruim de helft verzamelt al meer dan 2 jaar de relevante gegevens en wacht ongeduldig op de feedback. De kwaliteitsbewaking kan dit jaar nog van start gaan.

GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG