Nieuwe technologieën voor de behandeling van lage rugpijn: een wereld in beweging

  • 16 oktober 2006

De behandeling van chronische lage rugpijn blijft een enorme uitdaging voor de geneeskunde én de maatschappij. Artrose (slijtage van de wervels), een hernia en ingedeukte rugwervels zijn belangrijke oorzaken van lage rugpijn. De meeste patiënten kunnen adequaat behandeld worden met oa. pijnmedicatie. Het KCE heeft op vraag van het RIZIV enkele nieuwe technologieën onderzocht, namelijk totale discusprothese voor de behandeling van chronische lage rugpijn ten gevolge van slijtage of hernia, en vertebroplastie/ballon kyfoplastie voor de behandeling van rugpijn bij ingedeukte rugwervels.

Bij een vertebroplastie wordt een meestal ten gevolge van osteoporose ingedeukte wervel met cement opgevuld. De ballon kyfoplastie is een variant van vertebroplastie, in die zin dat het cement wordt ingespoten in de ingedeukte wervel nadat er een holte gecreëerd is met een ballonnetje. Er bestaan onvoldoende bewijzen voor de werkzaamheid van vertebroplastie en er bestaat een bezorgdheid over mogelijke complicaties, zoals lekkage van het ingespoten cement.

Wetenschappelijke studies (van middelmatige kwaliteit) tonen aan dat ballon kyfoplastie voordelen heeft ten opzichte van niet-chirurgische behandeling. Ze biedt een verhoogde levenskwaliteit met minder pijn en meer beweeglijkheid, althans voor het eerste jaar. Bovendien blijkt ballon kyfoplastie een relatief veilige ingreep te zijn. Belangrijk om weten is dat de effecten op langere termijn (dit wil zeggen langer dan 1 jaar) voorlopig onzeker zijn.  De jaarlijkse kostprijs voor België van deze technologie wordt geschat op 2,8 miljoen euro.

Bij een totale discusprothese wordt de eigen tussenwervelschijf door een kunstmatige vervangen, bijvoorbeeld na een rughernia. Deze techniek wordt al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw toegepast met de laatste jaren een duidelijke opmars, ook in België. Het KCE vond onvoldoende bewijzen voor de werkzaamheid van deze techniek. Bovendien is er bezorgdheid over complicaties en lange termijn effecten. Het KCE adviseert deze ingreep slechts uit te voeren bij zorgvuldige geselecteerde patiënten in het kader van goed gecontroleerde klinische studies met langdurige opvolging.

Voor deze nieuwe ingrepen op de wervelzuil zijn er nog een aantal studies lopende. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG