Feedback op de feedback

  • 18 mei 2006

Belgische artsen ontvangen sinds enkele jaren een document met cijfers en uitleg over hun voorschrijfgedrag. Deze originele benaderingswijze die “feedback” heet, is opgezet door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het RIZIV. De feedbacks hebben als doel de kwaliteit van het voorschrijfgedrag te verbeteren en dit op basis van de meest recente aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering. De eerste soort geneesmiddelen betrof de antibiotica, wegens het hoge antibiotica verbruik in België en het verband met stijgende bacteriële resistentie. Andere onderwerpen volgden, zoals over antihypertensiva en pre-operatieve onderzoeken.

Maar weet u dat binnen een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) aan kleine groepen van huisartsen hun mening is gevraagd over de feedback?

Uit deze groepsinterviews komt enerzijds naar voor dat sommige artsen het als een bedreiging van hun autonomie ervaren, terwijl anderzijds de feedback bij velen nieuwsgierigheid opwekt. Het zet aan om de inhoud ervan te bespreken in de LOK-groepen. Deze progressieve aanpak brengt niet onmiddellijk spectaculaire resultaten op, maar past wel in een meer globaal plan. Zo zijn er i.v.m. het voorschrijven van antibiotica meerdere campagnes tegelijkertijd gebeurd, waaronder ook de informatiecampagnes naar het grote publiek.

Tijdens de interviews werd bij de ondervraagde artsen ook meteen gepolst naar suggesties, ongetwijfeld nuttig om de kwaliteit van toekomstige feedbacks te verbeteren.

GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG