'Drug eluting stents': duurder dan de klassieke stents en nauwelijks gezondheidswinst

  • 30 oktober 2007

Voor de behandeling van vernauwingen van de kransslagaders zijn er sinds enkele jaren buiten de klassieke metalen stents ook speciale stents beschikbaar die een geneesmiddel bevatten. Het geneesmiddel zou moeten verhinderen dat er terug een vernauwing optreedt. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Universiteit Antwerpen bekeken de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit van deze nieuwe stents. Het blijkt dat ze het risico op overlijden of op een hartinfarct niet verlagen. Er is iets minder kans op een nieuwe vernauwing, maar dit slechts voor een beperkt aantal patiënten. Ze kosten wel meer dan het dubbele van de klassieke stents.

Sinds de jaren tachtig worden vernauwingen van de kransslagaders steeds minder behandeld met klassieke openhartchirurgie. Nu gebeurt dit meestal met een buisje dat via de lies of de arm ingebracht wordt. Aan dit buisje zit een ballon waarmee de vernauwing in de kransslagader wordt opengedrukt. Meestal wordt er daarbij ook een metalen veertje (een ‘stent’) geplaatst dat moet vermijden dat de kransslagader terug dichtklapt. Deze techniek is meestal succesvol maar af en toe moeten patiënten deze behandeling opnieuw ondergaan omdat er binnen de stent terug een vernauwing optreedt. "Drug eluting stents" bevatten een geneesmiddel dat dit moet vermijden.

In de praktijk blijkt dat deze “Drug eluting stents” bij sommige patiënten inderdaad aanleiding geven tot iets minder heringrepen, maar het is moeilijk voorspelbaar welke patiënt er voordeel bij zal hebben. Deze stents verminderen anderzijds het risico op overlijden of op hartinfarct niet. Bovendien is er op lange termijn een iets grotere kans op een zeldzame maar belangrijke bijwerking: acute verstopping van de kransslagader. Om die kans te verkleinen moeten patiënten bij wie zo een stent ingeplant werd een langdurige nabehandeling met bloedverdunnende medicatie volgen.

Een drug-eluting stent kost ongeveer 2 500 € terwijl een gewone stent ongeveer 1 000 € kost, maar de ziekenhuizen krijgen aanzienlijke kortingen waardoor het prijsverschil in de praktijk wel een stuk lager ligt. De ziekteverzekering betaalt al enkele jaren de "Drug eluting stents" terug voor patiënten met suikerziekte. In de praktijk gebruiken cardiologen deze stent soms ook bij niet-suikerzieken, zo ondermeer bij patiënten op éénpersoonskamers, alhoewel een stent in principe niet aan de patiënt kan worden aangerekend.

Het KCE onderzocht of de meerprijs voor deze "Drug eluting stents" opweegt tegen de kleine gezondheidswinst. Als iedereen een drug-eluting stent zou krijgen en deze zou worden terugbetaald, zou dit een jaarlijkse meerkost betekenen van minstens 12 miljoen euro zonder noemenswaardige gezondheidswinst.

Het KCE beveelt aan om de terugbetaling van de "Drug eluting stents" naar beneden aan te passen, meer naar het prijsniveau van de gewone stents.

GERELATEERDE LINKS
CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG