Complicaties door ziekenhuisverblijf: administratieve gegevens kunnen nauwkeuriger

  • 17 november 2008

Om het aantal complicaties veroorzaakt door de zorgverlening tijdens een ziekenhuisverblijf of ‘adverse events’ te verminderen moet men ze eerst in kaart kunnen brengen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde samen met het Universitaire ziekenhuis (CHU) van Luik en de KU Leuven vast dat de Belgische administratieve gegevens mbt de ziekenhuisopnames hiervoor nog niet nauwkeurig genoeg zijn. Toch kunnen ze de aanzet geven tot een kwaliteitsverbetering van de zorgen die aan de patiënt worden verleend.

Tijdens een verblijf in het ziekenhuis kan er zich een complicatie voordoen, een zgn ‘adverse event’ (AE), een algemeen aanvaarde Engelse term in de gezondheidssector. Een AE wordt vooral veroorzaakt door de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd en minder door de ziekte van de patiënt. Goed gekende voorbeelden zijn doorligwonden, longembolie, wondinfectie of bloedvergiftiging na operatie. Een AE kan het verblijf van de patiënt verlengen, maar ook zijn invaliditeit en zelfs zijn overlijden veroorzaken. Internationale studies schatten dat tussen de 3 en 17 % van de opgenomen patiënten ermee te kampen heeft. De KCE studie stelt vast dat bijna ¾ van de AE’s kunnen worden vermeden. Er is dus nog ruimte om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Om de zorgprocessen te verbeteren en zo het aantal AE’s te verminderen moeten we er wel een idee van hebben waar en hoe vaak ze zich voordoen. Alle medische dossiers nauwkeurig nakijken zou teveel tijd kosten. Een beter alternatief is om administratieve databanken te gebruiken die onmiddellijk beschikbaar zijn. Op die manier zou een eerste stap naar kwaliteitsverbetering in de ziekenhuizen snel kunnen worden gezet.

Het KCE onderzocht de bruikbaarheid van de Belgische administratieve gegevens mbt ziekenhuisopnames voor de opsporing van AE’s, een primeur voor België. Spijtig genoeg  blijkt dat de gegevens daarvoor vandaag niet nauwkeurig genoeg zijn: zo maken ze onvoldoende het verschil tussen een AE dat zich voordeed tijdens het ziekenhuisverblijf en een AE dat al aanwezig was bij de opname. Daarnaast is het niet altijd duidelijk of men te maken heeft met een AE of een complicatie die door de ziekte van de patiënt werd veroorzaakt.

Het KCE pleit daarom voor een meer nauwkeurige en volledigere codering van de AE’s, waarbij systematisch het volledige medische dossier van de patiënt zou moeten worden gebruikt. Daarnaast is verder onderzoek over de prevalentie van AE’s in België nodig, want vandaag bestaan er daarover weinig gegevens.

GERELATEERD LINKS
Contact pers
Om contact op te nemen met onze persdienst
JAARVERSLAG