6 % van de Belgische gehospitaliseerden kampt met een ziekenhuisinfectie, een resultaat vergelijkbaar met dat van de buurlanden

  • 12 november 2008

Een nationale meting door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in samenwerking met de ziekenhuishygiënisten toont aan dat 6% van de Belgische ziekenhuispatiënten een ziekenhuisinfectie heeft. Vooral de intensieve afdelingen voor volwassenen en pasgeborenen scoren hoog. Dit resultaat is te vergelijken met dat van de buurlanden. Het KCE beveelt aan meer middelen te voorzien voor de strijd tegen de ziekenhuisinfecties in het kader van een continue kwaliteitsverbetering binnen de ziekenhuizen. Deelname aan registratiestudies kan dan ook verplicht worden voor alle ziekenhuizen.

Een ziekenhuisinfectie of een nosocomiale infectie is een infectie die een patiënt oploopt tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Het gaat vooral om infecties van de urinewegen, de luchtwegen, de chirurgische wonde, of in de bloedbaan (een septicemie). Door die complicaties moeten sommige patiënten langer in het ziekenhuis blijven. In een aantal gevallen kunnen ze er zelfs aan overlijden. Elk ziekenhuis ontvangt een beperkte financiering voor een ziekenhuishygiëne team. Deze artsen en verpleegkundigen trachten de infecties te beperken door het stimuleren van preventieve maatregelen zoals handhygiëne en een correct gebruik van antibiotica. Men schat dat met preventieve maatregelen ongeveer 30% van de ziekenhuisinfecties vermeden kunnen worden.

Het KCE onderzocht hoe vaak de nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen voorkomen. 63 ziekenhuizen, dus iets meer dan de helft, waren bereid om aan het onderzoek mee te werken. In samenwerking met de ziekenhuishygiëne teams, werd er een momentopname gemaakt, waarbij op 543 afdelingen meer dan 17000 patiënten gescreend werden. De ziekenhuizen ontvingen nadien een feedback van hun resultaten.

6% van alle opgenomen patiënten kampte met een ziekenhuisinfectie, binnen die groep had 13 % er meer dan één. Dit resultaat is vergelijkbaar met recente prevalentie cijfers uit Nederland en Frankrijk. Op basis van dit prevalentie onderzoek schat het KCE dat er elk jaar meer dan 100 000 patiënten een ziekenhuisinfectie oplopen.

De afdelingen voor intensieve zorgen hebben het hoogste aantal geïnfecteerde patiënten: 1 op 4 volwassenen, en bijna 13% van de pasgeborenen. Zij hebben vooral te kampen met longinfecties en infecties in de bloedbaan. De vrouwen in de kraamklinieken lopen het laagste risico op een infectie (1%).

6 % van de Belgische gehospitaliseerden kampt met een ziekenhuisinfectie, een resultaat vergelijkbaar met dat van de buurlanden
GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG