Positron Emissie Tomografie: een update

KCE Reports 110A (2009)

Sinds 2005 zijn er in België 13 PET scanners toegelaten. Naar aanleiding van een klacht bij de Europese Commissie tegen de weinig objectieve criteria van de programmering, vroeg minister Onkelinx het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een nieuwe studie uit te voeren. Bedoeling was om een overzicht te geven van de wetenschappelijk gefundeerde toepassingen van de technologie en om nieuwe progammeringscriteria voor te stellen die op Europees niveau beter zouden worden aanvaard.
In haar rapport pleit het KCE ervoor om af te stappen van een programmering en om de regeling van PET scanners te baseren op strikt toegepaste erkenningsnormen. Bovendien zouden alleen onderzoeken waarvan het nut wetenschappelijk is bewezen terugbetaald mogen worden.
De huidige programmering heeft trouwens een beperkte impact: vandaag kan men via een achterpoortje de terugbetalingsregels omzeilen. Daardoor kunnen ‘illegale’ apparaten toch worden gefinancierd en worden meer niet-officiële dan officiële PET onderzoeken terugbetaald. Het KCE beveelt dan ook aan dit achterpoortje af te schaffen. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
29-06-2009