Polysomnografie en thuismonitoring van zuigelingen voor de preventie van wiegendood

KCE Reports 46A (2006)

Als het Kindje Jezus vandaag in België zou geboren worden, is er meer dan 1 kans op 7 dat hij binnen het jaar een polysomnografie (PSG) of slaaptest zal ondergaan, hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling om de gevreesde wiegendood te voorkomen.
In dat geval heeft het geen enkele zin om die test bij hem uit te voeren, net zomin als bij vele andere kinderen. Elk jaar kosten slaaptest en de thuismonitoring die er eventueel op volgt meer dan 14 miljoen euro aan de sociale zekerheid. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht het nut en het gebruik ervan. Meer lezen...

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
21-12-2006