Planning van het medisch aanbod – het KCE helpt een handje

R290

In de schaduw van het grote politieke tumult rond de artsenquota vroeg de Planningscommissie Medisch Aanbod aan het KCE om zijn wiskundig model, dat overigens wordt beschouwd als één van de meest volledige van Europa, te helpen ‘finetunen’.

De bijdrage van het KCE bestond erin om bij de verschillende stakeholders adviezen en kritiek in te zamelen over het huidige model, en om aanbevelingen ter verbetering te formuleren. Werden daarbij bevraagd: vertegenwoordigers van politieke instellingen (federale en gefedereerde entiteiten), van de zorgsector (professionele organisaties, studentenverenigingen, artsensyndicaten, mutualiteiten, patiëntenverenigingen) en van het hoger onderwijs.

Een van de belangrijkste suggesties is dat het model voortdurend moet worden gevoed. Op die manier wordt de steeds evoluerende realiteit op het terrein beter weergegeven en kan de artsen densiteit nog nauwkeuriger worden berekend. Daarnaast moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen de woonplaats van de arts en de plaats van de praktijk, wat nu niet gebeurt, en moet er meer rekening worden gehouden met nieuwe soorten werkorganisaties, zoals de groepspraktijken.

Het huidige model om de behoefte aan zorgverleners te voorspellen baseert zich op de zorgconsumptie in het verleden. Dit heeft echter zijn beperkingen. Zo wordt er geen rekening gehouden met de niet gebruikte zorg, bv. omdat de patiënt deze heeft uitgesteld om financiële redenen of door een gebrek aan toegankelijkheid. ... of omdat er toen niet tijdig een arts kon worden geraadpleegd. Het KCE beveelt dan ook aan om eveneens rekening te houden met snel veranderende trends, zoals de toenemende mobiliteit binnen Europa, activiteiten die van de ene beroepsgroep naar de andere verschuiven (bv de zorg bij zwangerschap, die verschuift van gynaecologen naar vroedvrouwen), of met veranderende zorgbehoeften door een vergrijzende bevolking en migratie, enz.

In zijn conclusie vraagt het KCE zich bovendien het volgende af: Heeft het nog zin om binnen onze grenzen een strikte planning te proberen te handhaven, terwijl we deel uitmaken van een Europese Unie die zeer mobiel en open is? Moeten we niet vooral een voldoende, maar niet overmatig artsenaanbod nastreven, dat adequaat is gespreid over het grondgebied en de verschillende sectoren?

Lees de synthese van het KCE-rapport over de planning van het artsenaanbod in België

 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
14-12-2017