Onze activiteitsdomeinen

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf domeinen:

  • Health Services Research (HSR): organisatie en financiering van gezondheidszorg
  • Health Technology Assessment (HTA): evaluatie van medische technologieën
  • Evidence-Based Practice: ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en deelname van het Belgische EBP-netwerk
  • KCE Trials programma: coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies
  • Methods: ontwikkeling van nauwgezette methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden voor alle onderzoekers in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid
Published on: 
22-04-2020