Onze activiteitsdomeinen

Het KCE produceert drie soorten wetenschappelijk werk

Rapporten :

  • Studies over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de meest ruime betekenis (Health Services Research) ;  
  • Evaluaties van medische technologieën en geneesmiddelen (Health Technology Assessment) ;
  • Ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en hun update(s), zodat ze voortdurend aangepast zijn aan de meest recente wetenschappelijke evoluties (Good Clinical Practice) ;
  • Opstellen van methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethodes voor alle onderzoekers in de sector van de gezondheidszorg en de volksgezondheid (Methods).

Klinische trials :

  • Het KCE kreeg als opdracht om een Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies te ontwikkelen en te coördineren. (KCE Trials programma). 

Kritische lectuur van studies die door anderen werden uitgevoerd:

  • De KCE has read for you’s  zijn kritische samenvattingen van buitenlandse, mogelijk interessante publicaties, die door onze onderzoekers werden geanalyseerd.
Published on: 
11-07-2017