Online-enquête over geïntegreerde zorg

rouage

Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties (geïntegreerde zorg)

Wij nodigen u uit om een korte online vragenlijst in te vullen over uw persoonlijke ervaring. Er zijn geen "goede" of "foute" antwoorden. Je kan deze vragenlijst zelf invullen of samen met je mantelzorger/vertrouwenspersoon/

Dit maakt deel uit van een studie over geïntegreerde zorg in België, uitgevoerd door het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in samenwerking met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen (Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé en Patienten Rat und Treff). De vragenlijst werd mede-ontwikkeld door Hict/Profacts. 

Het doel van deze bevraging is om een evaluatie te maken van de huidige stand van geïntegreerde zorg in België. Jij krijgt zo de kans om door het geven van je mening, het beleid mee vorm te geven. 

De vragenlijst invullen duurt maximaal 10 minuten en deelnemen kan tot en met 31 januari 2022. Uw deelname is vrijwillig; en u hoeft zich niet verplicht te voelen om de vragenlijst of alle vragen in te vullen.

Hoe deelnemen? Klik HIER

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. 
Alvast hartelijk bedankt om deze bevraging in te vullen! Help je mee om deze bevraging te verspreiden? Stuur de link zeker door naar andere mensen voor wie deze bevraging nuttig kan zijn.

Meer weten? Surf naar de KCE website of contacteer nadia.benahmed@kce.fgov.be 

We respecteren de privacy van de deelnemers aan de enquête en verwerken de gegevens daarom anoniem. Wil je meer weten over het privacy beleid van het KCE? Neem dan een kijkje op algemeen beleid inzake gegevensverwerking.

Contact
Nadia Benhamed
Expert HSR
JAARVERSLAG
Published on: 
23-11-2021