Wat te zeggen aan patiënten die werden besmet met hepatitis C of met HIV na een transfusie ?

R273Verschillende honderden mensen, die in de jaren 1980 in België door een bloedtransfusie werden besmet met het hepatitis C-of HIV-virus, bleven tot op vandaag in de kou staan. Op vraag van de minister van Volksgezondheid onderzocht het KCE verschillende juridisch sluitende pistes om uit de impasse te geraken.  Het KCE beveelt aan om het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) de slachtoffers een forfaitaire schadevergoeding te laten uitbetalen. Omdat het gaat om vrij oude feiten, zouden deze mensen geen oorzakelijk verband tussen de transfusie en de besmetting moeten aantonen.  In dit stadium  gaat het enkel nog maar over voorstellen.  De minister moet nog de nodige wetgevende en budgettaire maatregelen nemen om ze te concretiseren…  en zoals iedereen wel weet, is de conjunctuur niet echt optimaal.

Mogelijk zijn een aantal van uw patiënten betrokken en vragen ze uw advies over wat ze moeten doen om aansparaak te kunnen maken op een vergoeding. Momenteel kunnen er echter nog geen stappen ondernomen worden. Zodra de beslissing effectief wordt, zullen de patiëntenverenigingen en de media het nodige doen om hier ruchtbaarheid aan te geven. Ondertussen kan u wel, samen met uw patiënten, het nodige doen om hun dossier te vervolledigen. Dit houdt in dat dat zij in het bezit moeten zijn van documenten die aangeven dat zij in België een transfusie hebben gekregen (of bij gebrek hieraan, dat zij een grote operatie hebben ondergaan, een bevalling met complicaties hebben gehad, dat ze lijden aan hemofilie, enz.).

Een andere voorwaarde is dat de besmetting gedurende minstens 6 maanden een verlies aan levenskwaliteit moet hebben veroorzaakt of dat de patiënt een zware behandeling heeft moeten volgen.

Om meer te weten: lees de Nederlandstalige synthese van het reports KCE 273

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
02-04-2020