Wat een huisarts moet weten over zorg aan personen zonder wettig verblijf

R257Op het einde van 2015 publiceerde het KCE een voorstel om de complexe procedure van de Dringende Medische Hulp of DMH  te hervormen (de benaming zorgt trouwens voor verwarring, want de hulp is helemaal niet beperkt tot dringende zorg…)

DMH is bedoeld voor iedereen zonder wettig verblijf in ons land. Mensen zonder wettig verblijf, ook vaak ‘mensen zonder papieren’ genoemd, beschikken niet over geldige documenten om op het grondgebied van het land te mogen verblijven. Ze mogen niet worden verward met asielzoekers en vluchtelingen, die wel een tijdelijke of definitieve verblijfsvergunning hebben.

Auteurs vatten in 4 punten samen wat een huisarts moet weten over DMH:

  • 1. Alle mensen zonder wettig verblijf hebben recht op gezondheidszorg via de DMH-procedure ;
  • 2. DMH omvat bijna alle soorten gezondheidszorg. U kan dus het attest zonder probleem invullen ;
  • 3. Het is interessant om een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van uw gemeente af te sluiten. Op die manier is het duidelijk onder welke voorwaarden de kosten, waaronder die van de eerste consultatie, door hen worden gedragen ;
  • 4. Het Mediprima systeem dat elektronische gegevens over DMH uitwisselt tussen de OCMW’s, de zorgverleners en de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV) zal weldra worden uitgebreid naar de huisartsen.

Het KCE formuleerde een aantal voorstellen om de DMH-procedure te vereenvoudigen en te rationaliseren. U kan de grote lijnen ervan lezen in de synthese van het rapport, of het interview met Raf Mertens,  algemeen directeur van het KCE, bekijken.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
19-11-2018