Vaccin tegen pneumokokken : in oude potten maakt men de beste soep !

 

De KCE-studie over de vaccinatie tegen pneumokokken leidde tot een onverwachte conclusie: het oudere 23-valent vaccin blijkt interessanter dan het nieuwe 13-valent. Interview met Dr Germaine Hanquet, auteur van het rapport en specialiste in vaccinologie bij het KCE.

De resultaten van uw studie zijn toch wel verrassend…

Wij waren de eersten om verrast te zijn, want iedereen ging ervan uit dat het nieuwe 13-valent vaccin, dat gebruik maakt van een meer gevorderde technologie en dat goed werkte bij de zuigelingen, betere resultaten zou opleveren. Uiteindelijk blijkt er geen duidelijk verschil te zijn tussen zijn vaccinale doeltreffendheid en die van het oudere 23-valent vaccin. Beide vaccins kunnen het aantal perioden van pneumokokkenziekte (en van overlijdens) bij mensen tussen 50 en 84 jaar verminderen. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we echter niet concluderen dat het ene meer impact heeft dan het andere.

Maar het 23-valent vaccin dekt toch meer serotypes ?

Dat klopt. We bevinden ons hier in het domein van de epidemiologie. Omdat de vaccinatie met PCV-13 bij de baby’s zeer effectief was, zorgde ze ook voor een afname bij de gehele bevolking van de 13 serotypes waartegen het vaccin beschermt. Deze zijn trouwens nog steeds aan het afnemen. Aan de andere kant namen de andere serotypes toe. Vandaag stellen we vast dat het 13-valent nog maar enkel beschermt tegen 25% van de serotypes die de invasieve infecties bij de oudere mensen veroorzaken. Het 23-valent is daarentegen nog actief tegen 66% van de serotypes. De 11 serotypes die enkel nog in PPV23 aanwezig zijn, veroorzaken vandaag 42% van de invasieve pneumokokkenziekten.

807159_VaccinPneumocoques-v6NL

Jullie resultaten zijn dus tegenstrijdig met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, die aanraadt om eerst te vaccineren met PCV-13 en vervolgens met PPV-13 ?

Er is geen tegenstrijdigheid : net zoals zij dachten ook wij dat het 13-valent alleen niet volstond om de oudere patiënten te beschermen, en dat, als men toch zou kiezen voor dit vaccin (waarvoor er vandaag een zeer actieve marketingcampagne wordt gevoerd…), er een bijkomende vaccinatie (na 8 weken) met het 23-valent nodig zou zijn.

We voerden echter ook een kosteneffectiviteitsstudie uit. Deze toonde aan dat de combinatie PCV-13 + PPV-23 niet alleen duur is voor de patiënt (meer dan 100 €, zolang niet wordt terugbetaald), maar ook slechts enkele bijkomende ziekenhuisopnames en overlijdens kan voorkomen. Een terugbetaling van deze vaccinatie zou een hoge maatschappelijke kost met zich meebrengen: meer dan € 130.000 per (gewonnen) gezond levensjaar (QALY's). Een vaccinatie met alleen PPV23 zou daarentegen € 83.000, 60 € 000 en € 52 000 per QALY kosten, respectievelijk voor de leeftijdsgroepen 50-64, 65-74 en 75-84 jaar (rekening houdend met de vaccinatiekost en de kost van de vermeden behandelingen).

Je meldde ook dat de vaccinatie van ouderen tegen pneumokokkenziekte niet algemeen verspreid is (in 2013 werd slechts 10% van de 65-plussers gevaccineerd). Is deze vaccinatie uiteindelijk belangrijk?

Volgens mij wel, want een pneumokokkeninfectie kan voor deze populatie gevaarlijk zijn: geschat wordt dat ze in 2015 verantwoordelijk was voor ongeveer 5800 ziekenhuisopnames en 430 sterfgevallen in ons land. Voor de invasieve vormen kan het sterftecijfer bij de 85 plussers oplopen tot 23%. Praktisch gezien kan de vaccinatie ook zeer goed samen met die tegen de griep worden toegediend. Ze moet dan om de 3 tot 5 jaar worden herhaald (deze periode wordt momenteel geëvalueerd).

Voor meer details :

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
05-03-2019