Onze collega Joan Vlayen wordt redacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde

JOV_Joan Vlayen is onderzoeker bij het KCE en endocrino-diabetoloog bij het Medisch Huis Buizingen. Sinds begin dit jaar is hij ook lid van de redactieraad van het Vlaamse Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit tweemaandelijks tijdschrift wordt uitgegeven door de medische faculteiten van de Vlaamse universiteiten, en is het belangrijkste medische tijdschrift voor artsen in Vlaanderen.

Joan Vlayen is één van de specialisten in klinische richtlijnen bij het KCE. Het is dus logisch dat hij nu bij het Tijdschrift verantwoordelijk is voor de EBM-rubriek. Hij zal zich bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen uit gepubliceerde richtlijnen (dus niet alleen die van het KCE!) en zal de aandacht vestigen op studies die belangrijk zijn voor het terrein.  We wensen hem veel succes met de nieuwe uitdaging!

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
26-07-2017