KCE Trials komt stilaan op kruissnelheid

KCE Trials is een programma van niet-commercieel, pragmatisch (dus in ‘real-life’ omstandigheden), praktijkgericht klinisch onderzoek. Bedoeling is om wetenschappelijke evidence te verzamelen over vragen waarvoor deze nog ontbreekt, en die nochtans belangrijk zijn voor het verbeteren van de zorg voor de patiënt of voor een efficiënter gebruik van publieke middelen.
Omdat de meeste studies  multicentrisch zijn, is het mogelijk dat uzelf of één van uw patiënten er zullen voor worden gecontacteerd. Hieronder vindt u een aantal onderzoeksvoorstellen  die momenteel worden geëvalueerd en die interessant zijn voor de huisartsgeneeskunde :

 • Eelectronisch aanvraagformulier voor een bloedonderzoek : vergelijking van verschillende gegroepeerde analysesets (voor verschillende indicaties) om over- en ondergebruik te voorkomen.
 • Depressie : vergelijking tussen de doeltreffendheid van een (korte) psychotherapeutische behandeling met online-sessies en persoonlijke gesprekken, en die van een (korte) klassieke psychotherapie. 
 • Prikkelbare darmsyndroom  (nieuw-gediagnosticeerde patiënten): vergelijking tussen een behandeling met een dieet en met antispasmodica. De twee behandelingen van het syndroom worden allebei als doeltreffend beschouwd, maar een studie heeft ze nog nooit met elkaar vergeleken.
 • Chronische ademhalingsproblemen bij jonge kinderen : vergelijking tussen de doeltreffendheid van een verlengde behandeling met antibiotica (azithromycine) en een standaardbehandeling.
 • Nycturie : er bestaan geen betrouwbare richtlijnen voor de aanpak van dit probleem dat  nochtans  de gezondheid en de levenskwaliteit  van de patiënt ernstig kan aantasten. In de trial zullen desmopressine, diuretica en anticholinergica met elkaar worden vergeleken.
 • De preventie van decubituswonden: nut van  verbanden met meerdere lagen .
 • Patiënten met voedingstekorten na bariatrische chirurgie: de optimale aanpak met supplementen
 • De ziekte van parkinson in een gevorderd stadium : vergelijking tussen diepe hersenstimulatie en een behandeling met levodopa. 
 • Reumatoïde artritis in een beginstadium: biologische geneesmiddelen als eerste behandeling. 
 • Melanoom in een gevorderd stadium: optimale duur van een anti-PD1 behandeling.
 • Hemofilie : behandeling  met geïndividualiseerde substitutietherapie.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in KCE Trials, organiseert het KCE op 12 oktober een “kick off” symposium in Brussel:

KCE symposium on publicly-funded pragmatic practice-oriented clinical trials - October 12, Brussels

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
26-07-2017