KCE en Huisarts 07

Beste collega,

Nu het voorjaar plaats maakt voor de zomer, is het tijd om u een overzicht te geven van de KCE- publicaties van de afgelopen drie maanden. Ziehier dus een ‘to-the-point’ samenvatting van alles wat een concrete impact op uw praktijk kan hebben. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze synthesen in het Nederlands.

Veel leesplezier!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

 

EEN KLINISCHE RICHTLIJN ROND LAGE RUGPIJN 

CP_187

Het KCE maakte een update van zijn richtlijn over lage rugpijn, die ongeveer tien jaar oud is. Wat is er sindsdien veranderd? Men heeft vooral een meer "bio-psycho-sociaal" begrip van het risico op het chronisch worden van de pijn, gekregen. Daarom moeten de accenten op de zorg subtiel worden verlegd.

LANGE AFSTANDSVLUCHTEN: VERGEET NIET OM STEUNKOUSEN AAN TE RADEN

Op lange afstandsvluchten kan de langdurige immobilisatie van de benen leiden tot diepe veneuze trombose (DVT), met mogelijk ernstige gevolgen. Steunkousen kunnen dit probleem voorkomen

KVRhrfy

VOORSCHRIJVEN VAN INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN: WAT U MOET WETEN  

R288 Artsen zijn onvoldoende op de hoogte van het tijdelijk statuut van de terugbetaling van bepaalde ‘innovatieve ‘ geneesmiddelen die ze voorschrijven.

BEHANDELING VAN ZWARE TRAUMA’S: NAAR HET VOORBEELD VAN DE ZORG VOOR ZWARE BRANDWONDEN?

Bij een zwaar trauma is het zeer snel toedienen van gerichte en perfect gecoördineerde zorg van primordiaal belang. Het is niet enkel een kwestie van leven of dood, maar ook van gevolgen op langere termijn of latere handicaps.

R281

MEER ONDERSTEUNING VOOR DAGCHIRURGIE? 

CP_282

Knie artroscopieën, tonsillectomieën, cataractoperaties, … dagchirurgie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Maar enkel voor een aantal ingrepen. Zo gebeurt de helft van de galblaasverwijderingen in Denemarken in dagchirurgie, tegenover slechts 6% bij ons.

NIEUWS OVER DE BEHANDELING VAN PANCREAS - EN OVARIUMKANKER

De afgelopen maand publiceerde het KCE een update van een richtlijn over de diagnose en de behandeling van pancreaskanker, en een evaluatie over het gebruik van bevacizumab (Avastin®) bij ovariumkanker

R286

KCE ENQUÊTE OVER HET GEBRUIK VAN RICHTLIJNEN 

slider_nl

Vorige september deden wij een oproep om deel te nemen aan onze grote enquête over het gebruik van richtlijnen. U was met bijna 3000 (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen) om ze in te vullen. Een fantastisch … en zeer leerrijk resultaat!

VOLG ONS OP: 

 

Twitter account Linkedin Youtube Facebook

Uw feedback is altijd welkom feedback

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG
Published on: 
11-06-2020