Het (negative) advies van het KCE over de hartscreening van jonge sporters werd overgenomen in de British Medical Journal (BMJ)

CP241Dit voorjaar kwamen er opnieuw een aantal gevallen van plotse hartdood bij jonge sporters in de media. En steeds weer vormen zulke dramatische gebeurtenissen voor een aantal clinici de aanleiding om op te roepen tot het verplicht screenen van deze groep mensen. Het KCE sprak zich al uit tegen dergelijke maatregel. Zijn studie, die net een jaar geleden werd gepubliceerd, werd onlangs overgenomen door de British Medical Journal.

WAAROM IS HET KCE TEGEN EEN SYSTEMATISCHE SCREENING VAN ASYMPTOMATISCHE JONGE SPORTERS ?

  • Er zijn vandaag geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens die aantonen dat hartscreening bij jonge sporters zonder klachten vroegtijdige overlijdens kunnen voorkomen.
  • Noch een lichamelijk onderzoek, noch een electrocardiogram (ECG) zijn onvoldoende betrouwbaar om eventuele hartafwijkingen waarvan de sporter geen weet heeft op te sporen. Daardoor wordt een kwart van de mensen met verhoogd risico gemist. Dit kan verklaren waarom plotse hartdood ook geregeld voorkomt bij jonge beroepssporters, die nochtans allen intensief medisch worden opgevolgd.
  • De andere kant van de medaille is dat deze onderzoeken vele tienduizenden gevallen van vals alarm veroorzaken, met ongerustheid en overbodige bijkomende onderzoeken als gevolg. Uiteindelijk worden daardoor duizenden jonge sporters soms levenslang onnodig behandeld, wat ook niet zonder risico is, of krijgen zij het advies om tijdelijk of definitief te stoppen met sporten, terwijl ze niets mankeren.

Het KCE berekende dat de schade en risico’s van systematische hartscreening bij deze grote groep overwegend gezonde mensen groter zijn dan de baten. Deze aanbevelingen werden, en worden nog altijd, onder vuur genomen door bepaalde sportartsen en cardiologen. Vandaag werd het KCE-onderzoek nochtans gepubliceerd in het gerenommeerde BMJ, nadat het tijdschrift hierover advies inwon bij Amerikaanse, Britse en Australische experten terzake. Dit bevestigt dat de KCE studie wordt beschouwd als wetenschappelijk betrouwbaar en van hoge kwaliteit.

HET ARGUMENT VAN DE « ITALIAANSE STUDIE » GAAT NIET OP

De voorstanders van een verplichte screening in België verwijzen vaak naar een studie van Italiaanse onderzoekers1, die reeds jarenlang verkondigen dat screening plotse doden voorkomt. In Italië is een sportscreening al tientallen jaren verplicht. Deze onderzoekers weigeren echter steevast meer informatie vrij te geven over de impact van de screening. Enkel de gegevens van de regio Veneto over de periode 1979-2004 hebben zij bekend gemaakt. Ook na herhaald navragen, zowel vanwege de Britse overheid, het KCE en recent nog The BMJ zelf, weigeren ze recentere cijfers en die uit andere Italiaanse regio’s, publiek te maken. Dit doet zowel wetenschappelijk als ethisch wenkbrauwen fronsen. The BMJ besteedt ook aan dit aspect van het KCE-rapport een afzonderlijk editoriaal (Deborah Cohen).

NUTTIGE LINKS:

Artikel in de BMJ (door de KCE-onderzoekers):
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.i1156
Persbericht van de BMJ (in het Engels)
Editoriaal van Christopher Semsarian (University of Sydney):
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.i1270
Editoriaal van Deborah Cohen (over de Italiaanse studie):
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.i2208
Video-interview met de auteurs van het KCE-rapport:
https://kce.fgov.be/nl/moeten-jonge-sporters-een-hartscreening-ondergaan

REFERENCIE: 

1. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA. 2006;296(13):1593-601.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
10-05-2019