Het KCE voorstellen

RAM

Sinds haar benoeming heeft Minister De Block al veelvuldig verwezen naar het werk van het KCE. Toch is deze overheidsinstelling nog onvoldoende bekend bij de artsen van het terrein. Daarom even kort het KCE voorstellen:

Raf Mertens, Algemeen directeur: wij zijn een onafhankelijk onderzoeksinstituut – en u mag het woord ‘onafhankelijk’ drie maal onderlijnen – dat wetenschappelijke adviezen geeft op verzoek van overheidsinstellingen, universiteiten, beroepsverenigingen, enz.

Wie financiert het KCE?

Ons budget (momenteel €9 miljoen) komt voor 75% van het RIZIV, en voor 25% van de FOD’s Volksgezondheid en Sociale Zaken. Deze financiering ligt vast bij wet, wat onze onafhankelijkheid versterkt. Wij worden niet betaald « per stuk », en ook niet in functie van de mate waarin onze resultaten iemand ‘bevallen’.

Welke soorten onderzoek doet het KCE?

Wij voeren drie types van onderzoek uit:

Klinische richtlijnen (guidelines): doel is om de state of the art  behandeling te beschrijven voor een bepaalde aandoening. Dit gebeurt altijd in overleg met clinici, om de richtlijnen zo goed mogelijk aan te passen aan de Belgische context. Tot nu toe ontwikkelden we vooral  guidelines in het domein van de oncologie, maar er zijn er ook die rechtstreeks de huisarts aanbelangen, zoals de behandeling van een enkelverstuiking of van nekpijn.

Studies over de organisatie en financiering van zorg: daarbij verkennen wij pistes voor de (re)organisatie  van de zorg in verschillende domeinen, zoals thuishospitalisatiezorg na bevalling, enz. Vorig jaar publiceerden wij een uitgebreid onderzoek dat nu de basis vormt voor de hervorming van deziekenhuisfinanciering. En wij beëindigen momenteel een lang verwacht rapport over de globale organisatie van spoed- en wachtdiensten.

Technologische evaluaties: we gaan na of een techniek of  geneesmiddel een echte meerwaarde biedt op gebied van effectiviteit (op basis van analyses van klinische onderzoeken, zowel gepubliceerde als… niet gepubliceerde) en efficiëntie (dus kosteneffictiviteit). Het zijn studies die ook een economisch gedeelte bevatten. Zo is er de studie over de vervanging van cervicale of lumbale tussenwervelschijven, over atheromathosemerkers bij de voorspelling van een cardiovasculair risico, of over de vervanging van de Papanicolaou test door een opsporing van het HPV-virus bij baarmoederhalskankerscreening.

Meer info : www.kce.fgov.be

Published on: 
05-12-2018